Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Sikker bruk av ATV

En ATV (all terrain vehicle) er et praktisk hjelpemiddel i mange sammenhenger, men ukyndig bruk kan også føre til stygge ulykker.
ATV 1

Jord og skogbruk, kraftselskaper, anleggsgartnere, entrepenører og reiseliv er blant de bransjene som har stor nytte av slikt utstyr. De siste årene er det også stadig flere privatpersoner som skaffer seg en ATV. Både for nytte og hygge. Kjøretøyet er populært og stadig flere ser nytten og gleden ved bruken og i 2012 var det registrert over 30 000 ATV-kjøretøy i Norge.
Det å kjøre en ATV er både gøy og utfordrende, men ukyndig og uvettig bruk kan føre til ulykker og skader.

AOF tar signalene om opplæringsbehov for førere på ATV på alvor og tilbyr nå egne kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring på ATV. Kurset går over 16 timer og kombinerer teori og praksis med kyndige instruktører.

 

Du kan lese mer om kursene på AOF Oslo og Akershus sine nettsider, men kursene tilbys også flere steder i landet.
Annonse Annonse Annonse