Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket

Rapporten "Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket" forteller at minst seks prosent av norske bønder årlig utsettes for en ulykke med personskade.
Truck1

Årlig er det også 5 prosent andre personer på gården som utsettes for en ulykke.
Dataene viser at ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, selv om trenden er at noen flere ulykker skjer i forbindelse med onnetid.
De fleste ulykkene skjer i forbindelse med håndtering av store dyr, traktor og tunge maskiner.
Det er ingenting som tilsier at bøndene tar lett på HMS og sikkerhet på gården.
Sammenliknet med resultater fra en undersøkelse gjort for 30 år siden rapporterer flere bønder nå at de jobber selv om de er syke.

 

Les mer om ulykker og arbeidsmiljø i landbruket hos regjeringen.no
Annonse Annonse Annonse