Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Arrangementskalenderen - Psykososialt arbeidsmiljø - arbeidsmåter og verktøy


Psykososialt arbeidsmiljø - arbeidsmåter og verktøy

Kurset for deg som ønsker å kunne arbeide praktisk med forbedringer av virksomhetens psykososiale arbeidsmiljø. Praktisk rettet kurs med Chris og Christian fra Sunne Organisasjoner.
Jente med llue som smiler

Kurset er beregnet på ledere, verneombud, ansvarlige for HMS og HR samt andre som ønsker å arbeide aktivt med lønnsomme forbedringer i egen virksomhet.

Kurset går over to dager fra klokken 0830 - 1600 sentralt i Oslo (Seilduksgata 11 ved Birkelunden).

 

 

Rammeprogram:

- Opplevelse av egen arbeidsplass, teori og praktiske øvelser
- Hva fremmer et godt arbeidsmiljø? Sentrale arbeidsmiljøfaktorer.
- Hvordan måle status og fremgang?
- Hva hemmer det gode arbeidsmiljøet? 
- Hvordan redusere skadevirkninger og finne konstruktive løsninger?
- Engasjement, mestring og trivsel - tre viktige forutsetninger.
- Endring som trussel eller spennende utfordring?
- Forutsetninger for en helhetlig tilnærming, hvordan komme i samspill med virksomhetens øvrige prioriterte aktiviteter?
- Hvordan ta fatt i egen virksomhet?

 

Mer informasjon får du hos erik.andresen@aof.no eller chris@sunneorg.no

 

 
Annonse Annonse Annonse