Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Fortsatt farlig i bygg og anlegg

Det skjer mange ulykker i bygg og anlegg. Arbeidstakerne i denne bransjen er tre ganger mer utsatt for arbeidsskade enn andre sysselsatte.
Gravemaskingrabb 1

Arbeidstilsynet har sammen med Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved STAMI utarbeidet et oppdatert kunnskapsgrunnlag om arbeidsmiljøet i bygg- og anleggsbransjen.
Det var i 2012 om lag 194 000 sysselsatte i bygg og anlegg, eller omtrent sju prosent av alle sysselsatte i Norge. Det er mange små bedrifter i næringen. Over halvparten av de 60 000 bedriftene har ingen ansatte. Videre har 80 prosent av bedriftene under ti ansatte.

 

Du finner mer om rapporten her.
Annonse Annonse Annonse