Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Arrangementskalenderen - Førstehjelpskurs


Førstehjelpskurs

Kurset dekker de grunnleggende kunnskaper i førstehjelp alle bør kunne gi hvis de kommer ut for en akutt syk eller alvorlig skadet person. Kurset er godkjent av Norsk førstehjelpsråd.
Tommelen opp nr 2

Kursinnhold: Vurdering av syke og skadde; varsling, sikring av luftveier, HLR-teknikk, fremmedlegemer, akutte hjertesykdommer, undersøkelse av skadet, tiltak ved trafikkulykke, førstehjelp ved blodtap, førstehjelp ved daglige hendelser som forbrenning, sår, brudd og ytre blødning.

Mer informasjon om kurset får du ved å kontakte AOF Arbeidsliv.
Annonse Annonse Annonse