Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Nyttig om mangt - Faktaside: Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen


Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets faktasiden gir veiledning om arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. Siden inneholder blant annet informasjon om arbeidstakers rett til å si fra, arbeidsgivers ansvar og huskeliste for arbeidsgiver.
Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljøloven har regler som lovfester arbeidstakers rett til å varsle. 
Loven gir arbeidstakere som varsler et vern mot gjengjeldelser og pålegger arbeidsgivere å legge forholdene til rette for varsling i virksomheten.
Alle virksomheter i privat og offentlig sektor omfattes av reglene. 
Reglene gjelder alle arbeidstakere i alle slags stillinger. 
Lovens varslingsregler gjelder alle situasjoner der en arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold. 
Det betyr at loven gjelder alt fra ordinær avviksrapportering til det ekstraordinære i å fortelle media om korrupsjon.

 

Du finner mer på Arbeidstilsynets faktaside om varsling.
Annonse Annonse Annonse