Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Fjerner forurenset avfall

Alexela Sløvåg skal likevel fjerne forurenset masse fra eksplosjonstomta i Gulen for egen hånd. Et dansk firma skal fjerne de 800 tonnene illeluktende tonnene med grusmasse.
Vaskebøtte og klut

Denne uken fikk Statens forurensingstilsyn bekreftelse på at selskapet har inngått en bindende avtale med danske DVS Vandteknik.
Tidligere i sommer så Statens forurensingstilsyn seg lei på at Alexela ikke gjennomførte opprydning innen tidsfristen.
Dermed bestemte tilsynet at de selv skulle sørge for at de forurensede massene ble fraktet og forsvarlig deponert på Langøya i Oslo.
I forkant hadde Alexela Sløvåg sagt de hadde en avtale med en mottaker i Tyskland. Senere innrømmet selskapet at dette ikke stemte.

 

Les mer om fjerning av den forurensede massen i Gulen hos Teknologisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse