Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Følger i liten grad opp

Det er 100 prosent enighet om at kommunene har et stort ansvar for å hindre «sosial dumping», men mangel på tid og ressurser fører til manglende oppfølging.
Dame tegner graf liten

Rapporten ”Sosial dumping” ved anskaffelser i kommunesektoren» er utarbeidet av KPMG for KS. Begrepet ”sosial dumping” er meget diffust og med høyst uklart innhold, påpeker KPMG i rapporten: 
- Forskjellige aktører legger ulike og ofte upresise forståelser til grunn, gjerne ved forskjellige omstendigheter, herunder myndighetene i ulike sammenhenger. Begrepet ”sosial dumping” blir i første rekke brukt i retoriske sammenhenger når avsender med et folkelig uttrykk ønsker å beskrive en situasjon i noe generelle vendinger, men med et begrep som har allmenn forankring, heter det.
Undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten, har vist at de som har svart, har til dels vidt forskjellige oppfatninger av hva som bør karakteriseres som ”sosial dumping”.

 

Les mer om rapporten sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren hos Doffin.
Annonse Annonse Annonse