Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ønsker forbud mot alenejobbing

I 2009 ble det satt rekord i antall ran i handelen. HK vil at det blir forbudt å jobbe alene.
Jente med fletter

I fjor ble det begått 218 ran i varehandelen. Det er ny rekord, og trenden fortsetter, skriver Handelsbladet FK. Bare i januar ble det gjennomført 32 ran, ifølge arbeidsgiverforeningen HSH.
Sikkerhetssjef Thor Martin Bjerke i HSH, som fører denne statistikken, er bekymret over utviklingen. 
Det er også Handel og Kontor, som organiserer mange av de ansatte som utsettes for ran.
En undersøkelse fra Arbeidstilsynet i Oslo viser at åtte av ti ransutsatte i servicehandelen jobber alene. Nå mener HKs ungdomssekretær at nok får være nok.
– Vi skulle ønske at lovverket sa at det var et forbud mot alenejobbing i de bransjene der det er naturlig, som for eksempel i kiosker. Vi synes ikke økonomi er noe argument når det går på de ansattes sikkerhet, sier Robin Dominik Havre til NRK

 

Du finner mer om forbud mot alenejobbing hos HM Nytt.
Annonse Annonse Annonse