Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


I gang med fagskole HMS

Den første klassen på den første godkjente fagskolen på HMS området er i gang i Skien.
Førse klasse

Fagskoleutdanning innen Helse, miljø og sikkerhet er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som bygger på videregående opplæring.
Studiet legges opp som et deltidsstudium over 2 år og inneholder 5 moduler.
Målet for utdanningen er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard, som på grunnlag av sine kunnskaper og ferdigheter tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre HMS-aktører i virksomhetene.
Første klasse er nå i gang i regi av AOF Telemark og Vestfold og det er søkt om godkjenning for nye studiesteder i AOF regi i Oslo og Trondheim.

Mer informasjon om Fagskolen HMS finner du hos AOF Telemark og Vestfold.
Annonse Annonse Annonse