Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidstilsynet til kamp mot vold

En sterk økning i voldssaker og trusler i arbeidslivet har ført til at Arbeidstilsynet nå tar grep.
Verneombudet

Mens tallet på yrkesskader går ned, opplever Arbeidstilsynet at tallet på volds og trusselsaker øker. 
Arbeidstilsynet har jobbet med denne problemstillingen i flere år, men for første gang skal det nå settes av et eget prosjekt til temaet.
Prosjektet som starter opp 1. september, blir landsomfattende. Målet er å kartlegge om bedrifter, spesielt innen serviceyrkene, har gode nok rutiner for håndtering av vold og trusler.
- Vold og trusler utgjør nå seks prosent av totalt registrerte skader hos Arbeidstilsynet. Det er viktig å fokusere på hva arbeidsgiver gjør i forhold til denne type arbeidsmiljøbelastninger, sier prosjektleder for region Vest, Elvira Lindskog.

 

les mer om arbeidstilsynets kampanje mot vold og trusler i arbeidslivet hos NRK Hordaland.
Annonse Annonse Annonse