Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vil doble antall tilsyn i landbruket i 2009

Etter tolv dødsulykker i jord- og skogbruksnæringen hittil i år ønsker Arbeidstilsynet å doble tilsynsvirksomheten overfor næringen neste år.
Traktor

Etter tolv dødsulykker i jord- og skogbruksnæringen hittil i år ønsker Arbeidstilsynet å doble tilsynsvirksomheten overfor denne næringen neste år.
- Vi ser at situasjonen når det gjelder arbeidsulykker og dødsulykker er mest alvorlig innenfor jord- og skogbruksnæringen, også når en justerer tallene for i forhold til antall sysselsatte. Så langt i år har vi utført 438 tilsynsbesøk i denne næringen, og i 2009 vil vi øke innsatsen ytterligere, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

 

Les hele saken om økt tilsyn med landbruket på Arbeidstilsynets nettsider.
Annonse Annonse Annonse