Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Smart å være klok

Det er mer krevende enn noensinne å være leder, sier Oslo Børs’ mest erfarne toppsjef. En rekke nye ledelsesbøker fremhever klokskap som fremste lederideal i møte med økte krav.
Terje Venold - Veidekke

Han er den som har sittet lengst på toppen av et børsnotert selskap i Norge. 
Likevel er Terje Venold ukjent for de fleste. 
Det er slik det skal være. 
De fremste lederne er ikke de mest kjente eller brautende. 
De er heller litt grå og hardtarbeidende. Og kloke.

Hvert år utkommer tusenvis av bøker med nye svar på et 
gammelt spørsmål: 
Hva kjennetegner en god leder?
Spørsmålet er verdt å stille. 
For et utall undersøkelser konkluderer med at den aller viktigste grunnen til at vi bytter jobb er dårlig ledelse.
Gjennomgangstemaet i flere av årets norske ledelsesbøker er klokskap. 
I år skal ledere mer enn noe annet være kloke. 
Det er moralen i «Klokt lederskap» av Paul-Otto Brunstad, som henter sine eksempler fra militær ledelse. Jon Lund Hansen og Jan Christophersens «Integritet og innflytelse» har funnet frem til det samme, basert på tyve års erfaring med ledelse i offentlige og private virksomheter.

 

Du finner mer om kloke ledere hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse