Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Skiftarbeid gir flere psykiske plager

Men god lønn, mer frihet og større anerkjennelse kan dempe den negative effekten av skiftarbeid, viser en ny palestinsk-norsk studie.
Aldershjem3

En rekke studier har vist at turnusarbeid er ugunstig for helsen. Blant annet knyttes det å jobbe skift, og særlig nattarbeid, til økt risiko for brystkreft og hjerte- og karsykdommer.
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har nå samarbeidet med palestinske forskere i en ny undersøkelse gjennomført blant 422 sykepleiere som arbeider på Vestbredden. 
Studien viser at sykepleiere som jobber turnus, rapporterer om flere psykiske plager og lavere velvære enn kolleger som kun jobber på dagtid. 
Også tidligere studier har antydet at det er en sammenheng mellom negative psykiske effekter og turnusarbeid. Men i denne studien har forskerne også identifisert faktorer som minsker eller demper den negative effekten av denne arbeidsformen. 

 

Mer om skiftarbeid og psykiske plager finner du hos ABC Nyheter.
Annonse Annonse Annonse