Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Søk midler til opplæring på arbeidsplassen

Om lag 65 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving, regning og data lyses nå ut gjennom regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.
Hånd med penn

Programmet er en del av regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstillinger i arbeidslivet.
At fagopplæring lønner seg har vært velkjent for bedriftsledere i noen år nå. Kurs i grunnleggende ferdigheter er imidlertid mindre kjent. Nestleder Tor-Arne Solbakken i LO mener det er på tide at arbeidsgiverne tenker nytt.
– Det er sånn med kompetanseheving at når det er gode tider, så har man ikke tid til det og i dårlige tider så har man ikke råd til det. Midlene fra Vox kjøper deg både tid og penger, og resultatet blir en tryggere og mer omstillingsdyktig arbeidsstokk, sier Solbakken.

AOF har bred erfaring på dette området og deltar via sine avdelinger over hele landet i flere VOX prosjekter. Gjennom denne erfaringen kan vi hjelpe virksomheten med:
-søknadsprosessen
-delta på informasjonsmøter
-gjennomføre kartleggingsmøter når søknaden er innvilget
-gjennomføre opplæringen, tilrettelagt etter bedriftens ønske.

Tak kontakt med nærmeste AOF avdeling på 815 00 303, via www.aof.no eller aofnorge@aof.no
Annonse Annonse Annonse