Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Jobb for helsa!

Arbeidstakere bør komme raskt tilbake i jobb etter sykdom. Den nasjonale kampanjen ”Jobb for helsa!” skal bidra til at flere kommer raskere tilbake.
Jobb for helsa - logo

Målet for kampanjen er å redusere sykefraværet ved å forbedre samspillet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, sykmeldere og NAV-ansatte. 
”Jobb for helsa!” handler om hvordan sykefravær kan forebygges, hva som bidrar til at sykmeldte kan komme raskere tilbake, og hva som kan gjøres etter retur til arbeidslivet. 
Det er Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og NAV som står bak ”Jobb for helsa!”. Bakgrunnen for kampanjen er at arbeidsmiljøloven og folketrygdloven ble endret 1. juli i år, for å sikre at sykmeldte skal få tidligere og tettere oppfølging.

 


 
Annonse Annonse Annonse