Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Kurs


Arbeidsmiljøskolen - for deg som vil videre

Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videre skolering for ledere, hovedverneombud, verneombud, BHT personell, tillitsvalgte og andre som er opptatt av verne- og miljøspørsmål.

Trinn 1 går over 14 dager - 97 timer og det arrangeres tre kurs i året med deltakere fra hele landet som samles på Sørmarka utenfor Oslo. 
Trinn 2 har en lengde på 190 timer. Først 3 sammenhengende uker og så 1 uke.
Ved siden av sentrale tema for dette trinnet samarbeider du med andre deltakere om konkret prosjektarbeid, hvordan prosjekt bygges opp rundt konkrete problemstillinger

Arbeidsmiljøskolen tar deg videre fra grunnopplæringen, du møter mange spennende tema og får  mulighet til å fordype deg i tema og bryne deg på praktisk problemløsning.

 

For mer informasjon om Arbeidsmiljøskolen, sjekk nettsidene til aof Norge eller kontakt liv.signe.wikestad@aof.no eller aofnorge@aof.no

 
Annonse Annonse Annonse