Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Enige om risiko-arbeid offshore

Konsekvenser av store bemanningskutt offshore skal utredes bedre. StatoilHydro og fagforbundet Industri Energi er enig om mandat.
Hjelm

– Det er nå utarbeidet et felles mandat for en ny risikovurdering av de enhetene som skal berøres av integrasjonsprosessen. 
– Vi er svært fornøyd med at ledelsen tok foreningens innspill til etterretning, sier Per Steinar Stamnes, leder av Industri Energi Sokkel.

 

Du finner hele denne saken om enighet om risikoarbeid offshore hos Stavanger Aftenblad.
Annonse Annonse Annonse