Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidstilsynet refser Nav

Det er helseskadelig å jobbe i Nav, og Arbeidstilsynet har samtidig funnet brudd på arbeidsmiljøloven
Dame eldre

Nå kommer Arbeidstilsynets rapport om forholdene for de ansatte i Arbeids- og velferdsetaten (Nav). 
Der går det frem at det er store og helseskadelige arbeidsbelastninger i Nav, at de ansatte føler utilstrekkelig medvirkning, samt at Nav har manglende kartlegging av arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk av vikarer. 
Nå varsler Arbeidstilsynet at Nav må skjerpe seg, og pålegger etaten å kartlegge omfanget av de uheldige arbeidsbelastningene. På bakgrunn av dette må de utarbeide handlingsplaner og iverksette ulike tiltak, som igjen skal evalueres sommeren 2010. 
– NAVs ansatte har over flere år jobbet hardt og med høyt tempo for å realisere reformen. 
Det har helt tydelig gått for hardt ut over arbeidsmiljøet noen steder, sier arbeids- og velfedsdirektør Tor Saglie i en kommentar til de ansatte.

 

Du finner mer om arbeidsmiljøet hos NAV i Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse