Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Politiet slipper bot

Arbeidstilsynet truet med tvangsmulkt, men er nå fornøyd med at ledelsen i politiet har ryddet opp i overtidsbruken.
Avslappet politi

Det :

- Vi ser at politiet har etablert rutiner og systemer som skal ivareta de ansatte. 
Det som gjenstår nå, er jo at de praktiserer de systemene de har satt på plass,
sier avdelingsleder 
Pål Lund i Arbeidstilsynet Oslo.
Det var i november at Arbeidstilsynet etter lang tids irritasjon, hadde sett seg lei på rot med arbeidstiden i politiet. Spesielt i den kongelige politieskorte var overtidsbruken ute av kontroll, og tilsynet varslet tvangsmulkt på 20.000 kroner dagen dersom de ikke ryddet opp.

 

Du finner hele denne saken om politiets rot med arbeidstidsbestemmelsene hos NRK Østlandssendingen.
Annonse Annonse Annonse