Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Varsler om lovbrudd

En enkelt kommune-sykepleier har fram til september i år jobbet over 200 timer overtid og hatt 30 doble vakter. Det liker ikke hovedverneombudet i følge avisa Finnmarken.
Vondt i hodet

- Dette er ulovlig og gir grunn til bekymring, sier hovedverneombud Monica Vonka Johansen.
I en redegjørelse Sør-Varanger kommune har sendt til Arbeidstilsynet, går det fram at kommunens hjemmesykepleiere svært ofte går i doble vakter. Blant annet har én enkelt ansatt i perioden 1. januar til 1. september jobbet 201 overtidstimer – og hatt 30 doble vakter.
Arbeidsmiljøloven tillater maks 200 overtidstimer i løpet av ett år. 
Denne maksgrensa kan imidlertid strekkes til 300 timer etter avtale med tillitsvalgte.
Men en slik avtale har ikke Sør-Varanger kommune, får Finnmarken opplyst av hovedtillitsvalgt Line Kristoffersen.

 

Du kan lese mer om ulovlige arbeidstidsforhold hos avisa Finnmarken.
Annonse Annonse Annonse