Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Minst stress på jobb

Én av tre nordmenn lider av jobbstress. Likevel stresser vi mindre på jobben enn våre fleste europeiske kolleger.
Arbeidsmiljøhumlen

I gjennomsnitt svarer nesten halvparten av de 6206 spurte europeere at de er tungt overarbeidet eller at jobben har en skadelig effekt på deres fysiske eller psykiske velvære.
Av landene som er med i undersøkelsen, kommer belgiske arbeidsforhold dårligst ut, mens norske og nederlandske arbeidere har det best. I Norge svarer 61 prosent at de takler jobbforholdet sitt bra.

 

Du kan lese mer om stress på jobben hos ledernett.no
Annonse Annonse Annonse