Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Rapport om evaluering av IA-avtalen

Regjeringen legger til grunn at det fortsatt vil være behov for et nært samarbeid mellom myndighetene og partene for å styrke arbeidslinjen og et mer inkluderende arbeidsliv.
Jente2

-Jeg er fornøyd med at evalueringsprosjektet er gjennomført på en grundig og god måte, og at resultatene foreligger slik at de kan være med på å danne grunnlag for IA-partenes felles diskusjoner om det videre samarbeidet i høst, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

 

Les mer og last ned evalueringsrapporten hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Annonse Annonse Annonse