Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Stevner sosialkontoret

Ledelsen ved Skedsmo sosialkontor beskyldes i retten for trakassering, mobbing og utfrysing av en ansatt.
Gutt

Kritikken mot Skedsmo kommune som arbeidsgiver – og sosialkontoret i særdeleshet – er knallhard i saken som 41-åringen har gått til mot sin arbeidsgiver:
- Massiv mobbing og trakassering på arbeidsplassen 
- Forsøk på nedbryting i forbindelse med omorganisering
- En 20 siders knusende rapport fra bedrifthelsetjenesten. 
- Pålegg fra Arbeidstilsynet etter inspeksjon, etter at sosionomen selv varslet tilsynet. 
- Ledere som driver splitt og hersk. 
- Engstelige ansatte – og tillitsvalgte som ikke tør si hva de egentlig mener, føler og opplever. 
- Gråt og fortvilelse – og galopperende sykefravær og høy turnover.

 

Du finner hele denne "mobbesaken" hos Romerikes Blad.
Annonse Annonse Annonse