Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Endelig regionale verneombud i renholdsbransjen

Da statsbudsjettet ble lagt fram var ikke regionale verneombud i renholdsbransjen nevnt men arbeids- og sosialkomiteen krever at det innføres regionale verneombud også for renhold.
Verneombudet

På en pressekonferanse offentliggjorde komiteens leder, Karin Andersen (SV), flertallets (Ap, SV og Sp) innstilling til statsbudsjettet: 
«Komiteen ber Regjeringen om å innføre en ordning med Regionale verneombud i renholdsbransjen. Som for hotell- og restaurantbransjen forutsettes det at oppgavene, kostnadene og mulige finansieringsordninger utredes nærmere.»
– Det er gledelig å kunne si at vi også vil innføre verneombud i renholdsbransjen, sier Andersen.

 

Hele saken om regionale verneombud i renholdsbransjen finner du hos Arbeidsmanden.
Annonse Annonse Annonse