Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Internkontrollen må forbedres

Tre virksomheter ble stengt, i to virksomheter ble deler av serveringsstedet stengt og ni virksomheter fikk omsetningsforbud. Det viser Mattilsynets inspeksjon av 325 serveringsssteder i Hedmark og Oppland.
Miljøtrollet

Inspeksjonene, som ble gjennomført i perioden 15. mai til 15. oktober 2009, avdekket at nesten halvparten av virksomhetene har mangler i sitt system for internkontroll. 
Dette til tross for at Forskrift om internkontroll ble innført allerede i 1994. 
- Virksomhetene må forbedre sine rutiner for å sikre tilstrekkelig styring med alle forhold som har betydning for matsikkerheten, som temperaturstyring, orden og renhold, sier førsteinspektør Gro Taraldsen ved Mattilsynet i Gudbrandsdal.
- Mattilsynet har gitt virksomhetene pålegg med tidsfrist for å rette opp feil og mangler, og dermed ivareta sitt ansvar for å produsere og framby helsemessig trygg mat. Mattilsynet følger opp virksomhetene for å kontrollere at de har utbedret forholdene.

 

Du kan lese mer om helsemessig trygg mat hos Mattilsynet.no
Annonse Annonse Annonse