Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Lurt å vite om den nye IA-avtalen

Nytt hefte om tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)
Hånd med penn

Samarbeid med ledelse, kolleger, verneombud, bedriftshelsetjeneste og Arbeidslivssentre er nøkkelen til gode resultat på IA-området. 
Dette heftet er skrevet for tillitsvalgte som vil vite mer om sin rolle og oppgaver i IA-arbeidet. 
Utvikling av arbeidsmiljøet og råd og hjelp til medlemmer er sentrale tema i heftet.

 

Last ned brosjyren "Lurt å vite"

Samleside om den nye IA-avtalen

 

Ta kontakt med aofnorge@aof.no for informasjon om kurs og opplæringstilbud om den nye IA avtalen.
Annonse Annonse Annonse