Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


KlimaOppmøte

KlimaOppmøte arrangeres 7. desember av en rekke organisasjoner som er opptatt av klimapolitikk.
KlimaOppmøte 2010

LO-leder Roar Flåthen og WWFs generalsekretær, Rasmus Hansen åpner oppmøtet.  Temaene blir: Hvordan skal vi bli et samfunn som satser fornybart? Hvordan skal Norge klare å oppfylle sine klimaforpliktelser, som innbefatter minst 30 prosent reelle kutt i klimautslippene innen 2020 samt å ta minst to tredeler av disse her hjemme? 

 

Medarrangører: 
Attac, Besteforeldreaksjonen, Concerned Scientists Norway, Fremtiden i våre hender, Holder de ord, Global migrants for climate action, Kirkens nødhjelp, Kirkerådet, LO, Natur og ungdom, Norges kristne råd, Norges naturvernforbund, Norsk klimanettverk, Oslo sporveiers arbeiderforening, Spire og WWF.

 

Her finner du mer informasjon, program og muligheter for påmelding.
Annonse Annonse Annonse