Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vi trives på jobben

61 prosent av de spurte trives svært godt og 35 prosent ganske godt i sin nåværende jobb, viser en undersøkelsen fra NHO.
Folk2

Undersøkelsen som er utført av Synovate for Næringslivets Hovedorganisasjon, viser at det ikke finnes målbare forskjeller mellom kvinner og menn eller ulike aldersgrupper. 
Heller ikke bosted og utdanning ser ut til å spille særlig rolle. 
Trivselen ser derimot ut til å være noe høyere enn gjennomsnittet blant dem som har lederansvar.
– Jeg mener dette er en viktig årsak til at vi over år har klart å øke produktiviteten og konkurranseevnen til norske virksomheter, sier Marit Stykket. 
Selv om folk synes de har det bra på jobben, er det mange som mener de har mye å gjøre. 
Fire av ti synes det kan bli i meste laget. 
Halvparten mener også at arbeidspresset har økt de siste to-tre årene, og dette stemmer godt overens med det NITOs medlemmer og tilltsvalgte gir uttrykk for, opplyser NITOs president.

 

Du finner mer om NHOs undersøkelse hos NITO.
Annonse Annonse Annonse