Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Forsterket innsats mot sosial dumping

- Det er viktig at vi har en regjering som tar kampen mot sosial dumping på alvor, og som fortsetter å levere konkrete tiltak, sier LO leder Roar Flåthen i en kommentar til regjeringens handlingsplan 2.
Roar Flåthen

- Den fortsatt opptrappede innsats mot useriøsitet og sosial dumping er blitt enda viktigere i lys av svekket byggemarked med fare for konkurser og mer svart arbeid, påpeker Flåthen.
Han mener økt bruk av arbeidsinnvandrere i andre deler av arbeidsmarkedet tilsier at det er behov for en styrking av tilsynsinnsatsen også mot andre bransjer, blant annet renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen.

 

Les mer om LOs syn på handlingsplan 2 mot sosial dumping på LOs nettsider.
Annonse Annonse Annonse