Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Noreg med i EUs arbeidsmiljøkontor

Norske myndigheiter, arbeidstakar- og arbeidsgivarorganisasjonar får no observatørstatus i styret i ”European Agency for Safety and Health at Work” (Bilbao-kontoret).
Tommelen opp nr 2

Bilbao-kontoret speler ei viktig rolle for utforminga og gjennomføringa av den europeiske arbeidsmiljøpolitikken.
Etter fleire års forhandlingar er det gjennomslag for at EFTA-landa får formelt medlemskap i EU-organet for tryggleik og helse på arbeidsplassen, European Agency for Safety and Health at Work. 
– Eg er glad for at norske myndigheiter saman med partane i arbeidslivet no får mulegheit til å delta i Bilbao-kontorets verksemd, inkludert i styret. 
Det europeiske arbeidsmiljøkontoret er eit viktig organ for arbeidslivets partar som førebur grunnen for den europeiske arbeidsmiljøpolitikken og oppfølginga av han, seier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

 

Du finn meir om denne saka hos Arbeidstilsynet.no
Annonse Annonse Annonse