Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Bøker


Metoder for bedre arbeidsmiljø

De ansattes kunnskap og innsikt er viktige i bedriftenes utviklings- og HMS-arbeid. I denne boken presenteres 18 verktøy/metoder som alle kan bidra til forbedring av arbeidsmiljø og sikkerhet på en arbeidsplass.
Metoder for bedre arbeidsmiljø

Bokens tema er en sentral del av den norske arbeidsmiljøarven – det vi har kalt inkluderende prosesser. De ansattes kunnskap og innsikt er viktige i bedriftenes utviklings- og HMS-arbeid. 
Forfatterne har fra ulik erfaringsbakgrunn vurdert et antall prosessmetoder, og går på pedagogisk vis gjennom de utvalgte metodene. De presenterer 18 velprøvde metoder og viser når og hvordan de kan brukes i de ulike fasene av en endringsprosess. I tillegg belyses styrker og eventuelle fallgruver, slik at de som planlegger og gjennomfører prosessen, lettere kan velge metoder og verktøy ut fra bedriftens situasjon.
Spesielt sentral er de ansattes kunnskaper og innsikt når man skal legge opp større endringsprosesser, som mange bedrifter må igjennom for å overleve. Ved å bruke ulike inkluderende prosesser får man fram den tause kunnskapen i bedriften. Resultatet kan bli økt kundetilfredshet, økt medarbeidertilfredshet og økt kvalitet.

Forfatter:
Peter Chr. Koren, Preben Hempel Lindøe

 

Mer info og nettbutikk: Gyldendal ArbeidslivFor bestilling
Telefon: 23 32 76 61
E-post: kundeservice@gyldendal.no
Nettbutikk: www.gyldendal.no/arbeidsliv


Annonse Annonse Annonse