Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Flere ansatte - lavere utgifter

Økt bemanning ga bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og 1 million kroner i reduserte kostnader.
Aldershjem3

Et prosjekt ved Bergan sykehjem i Kristiansund har både ført til lavere sykefravær og lavere kostnader, skriver bladet Sykepleien. 
Kommunen satte inn 800.000 kroner ekstra for å øke bemanningen ved sykehjemmet. 
I tillegg stilte Nav opp med 350.000 kroner i kursing av de ansatte. 
Sykefraværet ble halvert, rekrutteringen bedre, og til slutt sparte kommunen 1 million kroner, forteller Radio Nordkapp
Annonse Annonse Annonse