Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vern mot kunstig optisk stråling

En ny og spesifikk forskrift om kunstig optisk stråling på arbeidsplassen, vil bidra til å verne arbeidstakerne mot helseskader, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Sveising - mørkt bilde

Forskriften pålegger arbeidsgiver å gi berørte arbeidstakere nødvendig informasjon og opplæring. 
Etter omstendighetene vil arbeidsgiver også ha plikt til å tilby helseundersøkelse og om nødvendig omplassere arbeidstakere. De nye reglene har vært på alminnelig høring. 
Høringsrunden viser at det er stor oppslutning om den nye forskriften, både blant partene i arbeidslivet og i fagmiljøene. Forskriften gjennomfører et EU-direktiv og skal håndheves av Arbeidstilsynet. 
Forskriften trer i kraft straks.

 

Du finner mer om forskrift om kunstig optisk stråling på arbeidsplassen hos Arbeidsdepartementet.

 

 
Annonse Annonse Annonse