Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Anlegg for farlig avfall anmeldt

Farlig avfall ble håndtert i strid med regelverket ved 123 av 149 kontrollerte mottaksanlegg.
Miljøtrollet

- Svært nedslående, sier Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om resultatet av kontrollaksjonen. Klif-direktør Ellen Hambro sier at ulovlig håndtering av farlig avfall kan få alvorlige miljøkonsekvenser. 
Feil sortering, lagring og behandling av farlig avfall kan føre til at miljøgifter spres til naturen og skader dyr og mennesker.

 

Les mer om farlig avfall som håndteres i strid med regelverket hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse