Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Tapte rettssak mot ICA

En butikkansatt i lokalbutikken på Drangeid i Flekkefjord gikk til sivil sak mot ICA Norge AS – og tapte.
Arbeidsmiljøhumlen

Kvinnen, som fortsatt er ansatt – krevde erstatning som følge av det hun mente var mobbing og trakassering på arbeidsplassen.
Denne uken ble det avsagt dom i rettssaken. Kvinnen arbeidet i ferskvareavdelingen fram til denne ble nedlagt i mai 2012 i forbindelse med overgang fra Ica Nær til Rimi. Etter omleggingen ble saksøkers arbeid endret til å jobbe på gulvet i butikken og i kassa.

 

 

Les mer om denne saken hos Avisen Agder.
Annonse Annonse Annonse