Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Husdyrmøkk kan gi flere TWh

Norge kan hente ut 6TWh i året fra biogassressurser, og det største potensialet ligger i landbruket.
Kubåna

Det konkluderer en ny rapport, som er utarbeidet av Østfoldforskning og UMB på oppdrag for Enova SF. Nå vil Enova vurderer eventuelle nye virkemidler og støtteordninger knyttet til økt bruk av biogass.
- Biogass har et stort potensial, men er et forholdsvis nytt felt i Norge, mener seniorrådgiver i Enova, Inger Marie Malvik, som viser til at svenskene har vært mye flinkere til å ta i bruk biogass.

 

Du finner hele denne saken om biogassressurser hos Teknologisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse