Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Nødvendig med krisetiltak

Regjeringen må øke bevilgningene til Jernbaneverket alt i vår. Å utsette prosjekter er å skyve problemene foran seg, mener Norsk Jernbaneforbund.
Mobilkran grønn liten1

– Tilstanden er mye dårligere enn antatt. Hvis det ikke kommer mer penger, kan vi bli nødt til å flytte investeringsmidler over til vedlikehold, var det dystre budskapet da jernbanedirektør Elisabeth Enger møtte samferdselsministeren etter påske.
Norsk Jernbaneforbund mener regjeringen må trå til alt i revidert nasjonalbudsjett som legges fram 11. mai.
– Vi krever 500 millioner kroner ekstra der til vedlikehold. Dessuten ber vi om 1 milliard i tillegg i statsbudsjettet for 2011, sier forbundsleder Kjell Atle Brunborg.
Revideringen av Nasjonal transportplan (NTP) starter til høsten. Den må gi et løft, mener NJF.
– Investeringene må tredobles. Hvis man fortsetter på samme nivå som dagens NTP blir standarden bare noe bedre. Sammenliknet med andre land vil Norge ligge enda lenger bak når vi passerer 2020. Jeg tror vi da er dårligst i hele Europa, inkludert Albania, sier Brunborg.

 

Du kan lese mer om nødvendigheten av krisetiltak hos Aktuell.no
Annonse Annonse Annonse