Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Bot på en million kroner for bruk av overtid

Oslo politidistrikt har gitt en bot på en million kroner til et norsk revisjonsfirma for brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser.
Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er svært fornøyd med at politi- og påtalemyndighetene nå tar brudd på arbeidsmiljølovens regler om overtid så alvorlig som nivået på boten tilsier. Vi tar dette som et signal om hva vi videre kan forvente av bøtenivå i lignende saker, sier Ørnulf Halmrast, regiondirektør for Arbeidstilsynet Oslo, og understreker at det gjenstår å se om virksomheten vil vedta boten.
Bakgrunn for anmeldelsen er funn gjort ved Arbeidstilsynets tilsyn i den aktuelle virksomheten. Funnene er basert på stikkprøver i en tilfeldig utvalgt avdeling. Flere ansatte har over en lengre periode jobbet over 60 timer pr. uke i gjennomsnitt, og i enkelte uker mellom 80-90 timer. I de lengste ukene vil det si 30 timer mer enn loven tillater.

 

Mer om bot på en million for ulovlig overtidsbruk finner du hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse