Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Verneombud i nye bransjer

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm markerte 1. mai med å varsle innføring av regionale verneombud i renholds- og hotell- og restaurantbransjen fra neste år.
Jente4

Noe av hensikten er å motvirke sosial dumping.
– Med regionale verneombud i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen angriper vi bransjer hvor det avdekkes useriøse forhold. Her er organisasjonsgraden lav, det er mye innleid arbeidskraft og få lokale verneombud, sier Bjurstrøm til NTB.
– Dette er et stort framskritt i kampen mot useriøse arbeidsgivere, sier LO-leder Roar Flåthen.
– Også arbeidsgiverne burde se nytten av dette. De som driver seriøst taper i konkurransen mot de useriøse når lønns- og arbeidstidsbestemmelsene ikke er like, sier han.
Ifølge Flåthen er det en sammenheng mellom sosial dumping og lav pris på anbudene på for eksempel renholdstjenester i offentlig sektor.

Les mer om verneombud i nye bransjer hos FriFagbevegelse.no
Annonse Annonse Annonse