Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Unge arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen.

Arbeidstilsynet og Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen inviterer til gratis konferanser i Oslo og Tromsø om unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen.
AOF refleksvest
(Ill. foto) 


Konferansene finner sted:

- onsdag 15. juni 2011 kl 10-16, Hotell Scandic Tromsø

- torsdag 16. juni 2011 kl 10-16, Oslo Kongressenter


På konferansene presenteres forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. 
Forskning viser at unge arbeidstakere er mer utsatt for arbeidsulykker enn andre arbeidstakere. Hva kan dette skyldes? Kan man trekke paralleller til unge bilsjåfører? 
Nyere forskning viser at hjernen ikke er ferdig utviklet før rundt 25-årsalderen.
Etter at forskerne har sagt sitt, vil personer med praktisk erfaring innen bygge- og anleggsvirksomhet fortelle om sine erfaringer.  

Du vil bl.a. møte forskere fra IRIS og SINTEF, arbeidstakere og arbeidsgivere, inspektører fra Arbeidstilsynet og regionale verneombud.


Konferansen er gratis. Reise- og oppholdsutgifter dekkes ikke.
Påmelding sendes innen 13. mai 2011 til

 

 

elisabeth.larsen@arbeidstilsynet.no (Tromsø-konferansen)

fondsstyret@arbeidstilsynet.no (Oslo-konferansen)

 

Lenke til konferanse (pdf)
Annonse Annonse Annonse