Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Det er fint å jobbe

De fleste trives på jobben. Vi har det faktisk så bra at vi har det best i Europa selv om mange opplever økte krav, høyere tempo og mindre kontroll over arbeidshverdagen.
Due

At nordmenn trives på jobben er egentlig ingen nyhet. For det har vi gjort lenge. 
De to ferske forskningsrapportene fra Fafo og NOA bekrefter egentlig bare bildet som er gitt tidligere: Det store flertall norske arbeidstakere har det bra på jobb. 
I Noas rapport oppgir 89 at de har arbeidsoppgaver som gir arbeidsglede og 92 prosent sier at de har oppgaver som gir følelse av mestring. 
I Fafos rapport sier 86 prosent at de trives med den jobben de har i dag.

 

Les hele denne saken om trivsel på jobben hos LO Aktuelt.




Annonse Annonse Annonse