Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Den britiske syken i Norge

"Sykdommen" med bygningsarbeidere som tvinges til å bli falske enmannsbedrifter er en unik britisk farsott. Jeg håper at jeg ikke smitter, sier professor Mark Harvey. Men den nordiske fagbevegelsen opplever at smitten allerede har spredt seg.
Graver hull

Arbeiderne må bære all risiko. De får dårligere arbeidsmiljø, dårligere sosial trygghet, dårligere ansettelsebeskyttelse, og de risikerer plutselige lønnskutt i lavkonjunkturer, mener Harvey. 
Den eneste "gevinsten" for arbeiderne er at de får lavere skatt hva iblant medfører at de utsatte illegale enmannsforetak protesterer når engelsk fagbevegelse krever skjerpede regler for selvstendig næringsdrivende (enmannsbedrifter).

 

Du finner mer om falske enmannsbedrifter i byggebransjen hos Magasinett.no
Annonse Annonse Annonse