Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Må være ballanse

- En undersøkelse blant 1800 arbeidstakere i norske kommuner viser at fem prosent står i fare for å bli syke fordi de opplever at det ikke er balanse mellom egen innsats og den belønningen som arbeidsgiver gir dem, sier Bjørn Lau, forsker ved STAMI.
Vekt

Innsatsen vi legger ned i arbeidet og belønningen vi mottar, må stå i forhold til hverandre. 
Hvis ikke kan dette føre til at vi blir syke. Det viser en ny undersøkelse som forskere ved STAMI har foretatt. Undersøkelsen ser på om det er sammenheng mellom risiko for sykdom og forholdet mellom innsats og belønning.
– Vi har tatt utgangspunkt i innsats og belønningsmodellen til Siegrists, som baserer seg på at innsatsen vi legger i arbeidslivet blir utført som en sosial kontrakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Lau.
Kontrakten innebærer at arbeidstageren, til gjengjeld for sine anstrengelser på arbeidsplassen, forventer å motta belønning, i form av penger, verdsettelse, karrieremuligheter og jobbsikkerhet.
Internasjonale studier har vist hvis dette forholdet er skjevt, øker risikoen for en rekke sykdommer, blant annet hjerte/karsykdommer, moderate psykiske lidelser og alkoholisme.<br><br>

Du kan lese mer hos Arbeidstilsynet
Annonse Annonse Annonse