Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Aksjon for unge arbeidstakere.

I perioden 16. til 27. mai går inspektører fra arbeidstilsynet ut på tilsyn i hele landet for å undersøke hvordan unge i arbeidslivet blir ivaretatt.
Jente4

- De som er unge skal ha det bra på jobb. Derfor er det viktig for oss å komme tidlig på banen. 
Målet er å bedre sikkerheten til de som er nye i arbeidslivet, og å øke kunnskapen om arbeidsmiljø, plikter og rettigheter både hos de unge arbeidstakerne og deres arbeidsgivere, sier direktør Ingrid FinboeSvendsen i Arbeidstilsynet.
I årets aksjonsuke går Arbeidstilsynets ungdomssatsing for første gang inn i alle landets fornøyelsesparker. I tillegg skal inspektørene gjennomføre kontroller blant annet i:

Arbeidstilsynets inspektører skal gjennomføre i underkant av 300 tilsyn i bransjer med høy andel unge arbeidstakere i løpet av aksjonsukene.
Virksomheter med mye alenearbeid eller mye kvelds- og nattarbeid prioriteres.

 

Du kan lese mer om arbeidstilsynets aksjon for unge arbeidstakere hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse