Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Blir ikkje sett under administrasjon

Det er ikkje aktuelt å setje klubben til Westcon under administrasjon, konkluderer Fellesforbundet i Rogaland.
Hjelmern under armen

Fredag møttest partane til diskusjon vedrørande gjestearbeidarane sine bu- og arbeidsvilkår på Westcon. Det var klubbleiaren sjølv, Bjørn Berge, som tok initiativ til møtet. Distriktskontoret hadde fleire spørsmål på blokka, men sa seg nøgde med svara dei fekk.
- I løpet av møtet har me gått gjennom alt frå A til Å. Me har fått god avklaring på spørsmåla me hadde, og er einig om utviklinga vidare. Det er uaktuelt å setje klubben under administrasjon, seier leiar i Fellesforbundet Sør-Vest, Morten Larsen, til Grannar.

 

Du finner meir om denne saka hos Grannar.no
Annonse Annonse Annonse