Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


For liten tid

En av tre synes de har for liten tid til å gjøre jobben sin skikkelig, ifølge ny rapport.
Mann og veggklokke

Nesten halvparten av alle yrkesaktive sier de minst én gang i uken har så mye å gjøre at de må droppe lunsjen, jobbe overtid eller ta med seg arbeid hjem.
Totalt sett oppgir hver tredje yrkesaktive at de føler seg fysisk utmattet etter endt arbeidsdag.

 

Mer om rapport fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø- og helse (Noa) finner du hos Aftenposten.




Annonse Annonse Annonse