Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeid er bra for psykisk helse

Psykiske helseproblemer er en hyppig årsak til sykefravær. Samtidig er arbeid bra for helsen. Nå skal arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte få mer kunnskap om arbeidets betydning for den psykiske helsen.
Det spirer i hendene nr 1

Helsedirektoratet og NAV gjennomfører denne høsten en kampanje om psykisk helse i arbeidslivet, for å oppnå mer åpenhet, mer forebygging og bedre tilrettelegging på arbeidsplassene. Kampanjen er et av virkemidlene i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse, og hovedmålgruppene er arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidstakere. Les mer om kampanjen hos Idebanken.
Annonse Annonse Annonse