Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Gratisarbeidet fortsetter

Fagbevegelsen tapte rettssaken om lønn for nattarbeid i statens barnevern. Bufetat fortsetter å betale bare to av seks timers «hvilende nattevakt».
Hånd med penn

Saken gikk for Arbeidsretten 19. og 20. januar. Resultatet ble at LO Stat, YS og Unio, FO og de andre fagforbundene tapte. Staten vant. Kartellsekretær Randi Stensaker i LO Stat er skuffet.
– Samtidig er det nå viktig å se fremover og snarest mulig få på plass en avtale som sikrer de ansatte i Bufetat en tariffregulert kompensasjon, sier hun i en presseuttalelse.
Dommerne kom til at «det i en så vidt spesiell situasjon ikke kan være tariffstridig at den virksomhet i en periode etter overføringen og frem til eventuell særavtaleregulering er på plass, fortsetter å praktisere omregning med 1:3 i samsvar med det som var ordningen i KS-området».
Når ansatte har såkalt hvilende nattevakt, får de betalt ut fra forholdet 1:3. 
Med andre ord får de betalt fra midnatt til klokken 0200. De resterende fire timene til klokken 0600 er de på jobben gratis.

 

Du finner mer om at gratisarbeidet i Bufetat fortsetter hos Fontene.
Annonse Annonse Annonse