Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Forventer tøffe tak

Ledere utsettes for like mange negative hendelser på jobben som medarbeidere, men kaller det sjelden mobbing, viser ny norsk forskning. Ledere forventer å bli utsatt for den slags.
Grubler 1

Mobbing kan ha mange ansikter, herunder gjentatte ydmykelser, latterliggjøring, rykter, utskjelling og gjentatte påminnelser om feil du har gjort. Listen over negative hendelser som kan ende opp som mobbing er lang (se faktarute), og man skulle kanskje tro at ledere i kraft av sin stilling og maktposisjon var mindre utsatt for negative handlinger på jobben enn andre arbeidstakere.
Så er imidlertid ikke tilfelle, viser ny, landsrepresentativ undersøkelse fra Anders Skogstad, Lars Glasø og Jørn Hetland i forskergruppen «Bergen Bullying Resource Group» ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
– Dette er uventede funn, sier førsteamanuensis Anders Skogstad, som viser til at flere utenlandske studier har pekt i retning av at man er mer beskyttet mot mobbing, jo høyere opp man befinner seg i hierarkiet.

Mer om ledere og mobbing finner du hos Ukeavisen Ledelse.
Annonse Annonse Annonse